// Amendment Comment Section Blog Post

Data detectives

23-04-2019Nieuws0 comments

Zorgfraude, bijstandsfraude, subsidiefraude, verzekeringsfraude, belastingfraude, faillissementsfraude, identiteitsfraude, bouwfraude en vele andere soorten fraude. Fraude is niet iets wat zich in de marge van de samenleving afspeelt. Het vindt eigenlijk overal om ons heen plaats.

De kosten van fraude voor de samenleving zijn moeilijk exact vast te stellen. Er zijn verschillende schattingen gemaakt, maar dat de kosten jaarlijks in de tientallen miljarden lopen is algemeen geaccepteerd.  Een groot deel van deze kosten wordt gedragen door de overheid.

Een van de soorten fraude waarvoor de overheid de rekening betaalt is uitkerings- en toeslagen fraude. Het toekennen van uitkeringen en toeslagen aan mensen die hier geen recht op hebben leidt tot veel maatschappelijke verontwaardiging. Vrijwel iedereen vindt dat deze vorm van fraude moet worden aangepakt of, nog beter, voorkomen.

Het opsporen van deze fraude is niet eenvoudig en vergt veel tijd en geld. Daarnaast blijkt het in de praktijk ook lastig om alle benodigde informatie, met name in situaties waarbij een ander land is betrokken, te verzamelen.

Maar er zijn wel nieuwe hulpmiddelen waarmee de opsporingskans verbeterd kan worden.  Bijvoorbeeld door het koppelen van data van verschillende instanties en organisaties. Hierdoor heeft de overheid steeds meer inzicht in onze persoonlijke situatie. Een voorbeeld hiervan is de “polisadministratie“, een initiatief van de belastingdienst, het UWV en gemeenten. Deze database zou in principe gebruikt moeten worden door de verschillende instanties om te bepalen op welke uitkeringen een burger recht heeft. Dat dit niet altijd goed gaat blijkt uit de fraude die in de media de “Polen-fraude” wordt genoemd. In dit geval ging het onder meer fout doordat het UWV geen gebruik maakte van de gegevens uit de polisadministratie maar van hun eigen database.

Om optimaal gebruik te maken van data bij het voorkomen van fraude is meer nodig dan alleen het koppelen van data. Een voorbeeld hiervan is het model dat we hebben gebouwd voor een uitvoeringsinstantie waarbij aanvragen voor een toeslag een risico-classificatie krijgen toegewezen. Op basis van deze risico-kwalificatie kan de controle van de aanvragen hiermee 2 tot 4 keer efficiënter worden ingericht. Hierdoor dalen de kosten van controle terwijl fraude verder wordt teruggedrongen.

Ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.