// Amendment Comment Section Blog Post

Persuasive Data?

29-03-2019Nieuws0 comments

Veel organisaties zien inmiddels de toegevoegde waarde van data science en zijn hiermee begonnen. In de praktijk blijkt echter dat het niet meevalt om al het potentieel uit het data science team te realiseren.

In zijn artikel Data Science & the Art of Persuasion zet Scott Berinata uiteen dat dit niet zozeer komt door technische issues, maar door een gebrek aan effectieve communicatie tussen data scientists aan de ene kant en business managers aan de andere kant.

Data scientists hebben moeite de uitkomsten van hun project duidelijk te presenteren. Hierdoor begrijpen managers de analyses niet of simplificeren deze. Andersom verwacht het management vaak ‘hap-klare-brokken’ van het data team. En zo ontstaat de teleurstelling over en weer over de al gedane investering. Het gevolg hiervan is frustratie bij beide partijen.

Berinata betoogt dat het niet realistisch is om te verwachten dat een data scientist uitblinkt in alle vaardigheden die in een goed data team aanwezig moeten zijn: data wrangling, data analysis, subject expertise, visualisatie en storytelling.

Hij stelt dan ook dat de data scientist ondersteund moet worden door mensen met andere vaardigheden om tot een goed eindresultaat te komen. Het data team moet niet alleen bestaan uit hardcore data specialisten maar een mix zijn van kennis en vaardigheden. Dit voorkomt dat er van medewerkers vaardigheden gevraagd worden die ze niet in huis hebben. Data wrangling en data analyse is een heel andere tak van sport dan met overtuiging een goed verhaal kunnen neerzetten voor het management.

Niet elke organisatie zal de benodigde “skills” in huis hebben. Beter is het om die kennis van buiten in te huren, dan de stap over te slaan. Data Wizards is gespecialiseerd in het ondersteunen van het midden- en klein bedrijf bij het opzetten van een effectief Data Science traject. Een traject waarin teleurstellingen over en weer tot een minimum beperkt worden.

Date Science and the Art of Persuasion is een boeiend artikel voor die ondernemers die een eerste stap in Data Science willen zetten of hebben gezet.