// Amendment Comment Section Blog Post

Het gebruik van predictive analytics voor personeelsbehoud

29-01-2019Nieuws0 comments

Wanneer een goed-presterende werknemer vertrekt kan dit hoge kosten met zich meebrengen.

Er worden kosten gemaakt om een vervanger te recruteren en in te werken. Door het vertrek gaat er vaak kennis verloren en er bestaat zelfs een kans dat ook klanten verloren gaan, met name in de dienstenindustrie.

Predictive analytics kunnen een rol spelen in het verbeteren van het personeelsbehoud. Dit artikel gaat hier dieper op in.

Data Wizards kan ook voor uw bedrijf een predictive analytics model ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van onze state-of-the-art machine learning algoritmen en modellen.